top of page

מסעות לקוח ואוטומציה

חווית לקוח דיגיטלית נכונה מתחילה בניתוח מלא והבנת הצרכים של הארגון ולקוחותיו,

כולל ניתוח התהליכים הפנימיים והחיצוניים הקיימים בחברה.

המודל שאנו עובדים לפיו מחלק את מסע הלקוח לחמישה שלבים

כאשר כל שלב מצריך מאיתנו ליישם חווית לקוח דיגיטלית שונה ומותאמת:

חווית חיפוש; חווית רכישה; חווית שימוש; חווית אימוץ; חווית נאמנות

 

בשלב זה נאפיין יחד את מסע הלקוח, את התחנות הרלוונטיות לכל שלב בתהליך, את המוטיבציה והצרכים של הלקוח בכל תחנה ואילו תהליכי אוטומציה נדרשים בכדי לייצר מסע יעיל ואפקטיבי. 

 

בשלב זה נוכל לבחון גם את הפלטפורמות והמערכות הדיגיטליות הנוספות שקיימות בכדי לאפשר תהליכי אוטומציה נכונים ותורמים לתהליך.  

ואם תרצו שננהל לכם את אופרציית האוטומציה גם את זה נוכל לעשות יחד

bottom of page