top of page
Search

הקשר בין תהליכי עבודה לחוויית לקוח מוצלחת

Updated: Jun 22, 2021

תהליכי עבודה הם אלו שאחראים על הצלחתה של חווית הלקוח. גם הקמפיין הקריאטיבי ביותר, הטבה אטרקטיבית ככל שתהיה, ללא תהליכי עבודה מסודרים אנו עלולים למצוא לקוחות לא מרוצים.


בניית תהליכי עבודה נכונים מראש תמנע את הכאוס שעלול להיווצר בארגון ואת הפגיעה בחוויית הלקוח גם במהלך קמפיינים וגם בעבודה השוטפת. מה הם השלבים לתהליכי עבודה נכונים בהמשך הכתבה >>
5 views0 comments
bottom of page