top of page

ניהול דאטה 

לאסוף דאטה היום זה כבר לא מספיק. אנחנו צריכים לדעת לנהל אותו נכון ולהפיק ממנו תובנות ודרכי פעולה. היכולת להגיב לסיטואציות שונות, לדעת לחזות את העתיד ולשפר אותו תוך כדי תנועה מגיע בעיקר ממקורות המידע שקיימים אצלנו, אם מצליחים להסתכל עליהם בצורה הנכונה.

לעיתים מה שקיים מעניק לנו את הפתרונות ונקודות ההסתכלות ובמצבים מסויימים דווקא מה שלא קיים מספק לנו את המענה לאתגרים שלנו.

מה נעשה יחד?

1. מיפוי וסדר  - אחד הדברים הראשונים הוא להתמודד עם כמויות האדירות של הנתונים שקיימים אצלנו. להבין מה רלוונטי לנו, לאיזה קהל ומתי ותכלס איפה ואיך אותם נתונים צריכים לשבת, בגדול, פשוט להתחיל לעשות סדר. 

2. מיקוד – השלב הבא הוא להחליט במה מתמקדים, איזה יעדים אנחנו מציבים לעצמנו ומהם דרכי הפעולה שעומדות בפנינו ואילו נתונים עוד חסרים לנו.

3. בחינת טכנולוגיות קיימות או נדרשות לסידור מאגר הנתונים.

4. יישום – זהו שלב יישום תהליכי העבודה שהוגדרו, אוטומציה, אימייל מרקטינג, רימרקטינג, פרסום או כל תהליך אחר שמוגדר אנחנו מלווים אתכם יחד ביד עד להצלחה.

bottom of page